Skip links

TIDEN ER INNE – SØK midler til deres prosjekt!

Det er lav terskel for å søke om opp til kr 500.000 fra Regionalt forskningsfond til et prosjekt dere brenner for.

Klimapartnere Viken har kontakt med kompetansemeglere som bistår med søknaden. Deres kompensasjon inngår i søknaden så, det representerer ingen kostnader for din virksomhet. Søknadsfristen er 1. november 2020 – klokke 13.00 – så her er det bare å kaste seg rundt. Les mer her og  SØK HER!

Forskning er ikke påkrevet, bistand i søknadsvurdering tilbys – m.a.o. her er alt lagt til rette for at dere skal få tilgang til en pott på totalt kr 7.000.000 som er satt av til spennende prosjekter.

Les mer om de aktuelle temaområder her: Muliggjørende teknologier, Utdanning og kompetanse, LivsvitenskapVelferd, Kultur og samfunn, Kommersialisering, Landbasert mat, Miljø og bioressurser

Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor.

Skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

  1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler
  2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringerVi mottar søknader innenfor en stor bredde. Les mer her: tematiske områder. Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål.
    Tema for søknadene varierer – flere aktuelle kategorier:
  • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
  • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
  • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
  • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
  • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.
Return to top of page